Obavijest o preuzimanju printanih e-Legitimacija

Obavijest o preuzimanju e Legitimacija – Peta obavijest

Obavijest o preuzimanju e Legitimacija – Četvrta obavijest

Obavijest o preuzimanju e Legitimacija – Treća obavijest

Obavijest o preuzimanju e Legitimacija – Druga obavijest

Obavijest o preuzimanju e Legitimacija  – Prva obavijest

Za sve nejasnoće oko načina preuzimanja e – legitimacija, osigurana lica se mogu obratiti na sljedeće kontakt brojeve:

https://zzotk.ba/poslovnice/

SJENJAK/LOKACIJA – TRŽNI CENTAR SJENJAK (ULAZ SA PARKINGA)
Sve informacije o načinu i vremenu preuzimanja e-Legitimacija na – 035 368 196