Deficitarne usluge su zdravstvene usluge koje se nalaze u nomenklaturi zdravstvenih usluga iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, a ne mogu se pružati u ugovornim zdravstvenim ustanovama.

Zavod zdravstvenog osiguranja zaključio je Ugovore za pružanje deficitarnih zdravstvenih usluga sa sljedećim zdravstvenim ustanovama:
PZU S.B Plava Medical Group Tuzla za deficitarne usluge:  Vanilmandelična kiselina (VNA) u dnevnom urinu i Kateholamini u dnevnom urinu DOKUMENTACIJA Nalaz nadležnog ljekara specijalsite, Uputnica izdata od izabranog doktora i saglasnost Zavoda, (Ugovor o kontinuitetu)
SZU Vitalis Mostar i PZU “Dr. Al-Tawil” Sarajevo za deficitarnu uslugu – MR 3T DOKUMENTACIJA Mišljenje nadležnog stručnog tima, kreiran nalog e-Uputnice ljekara specijaliste u okviru Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (Ugovor o kontinuitetu)
KCU Sarajevo  za deficitarnu uslugu – PET/CT DOKUMENTACIJA Mišljenje nadležnog stručnog tima, Uputnica izdata od izabranog doktora i saglasnost Zavoda (Ugovor o kontinuitetu).