Zavod Zdravstvenog Osiguranja Tuzlanskog Kantona

Upravni odbor: Usvojen Plan borbe protiv korupcije u Zavodu

IMG 1638Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja održao svoju XXVI redovnu sjednicu.
Nakon usvajanja dnevnog reda pristupilo se razmatranju i usvajanju predloženih tačaka dnevnog reda.
U okviru tačke tri (3) dnevnog reda usvojen je Izvještaj Komisije za nadzor na obavljanjem specijalističko -konsultativnih djelatnosti na području Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 30.06.2018. godine.
Upravni odbor dao je saglasnost na zaključivanje Aneksa ugovora sa javnim zdravstvenim ustanovama za 2018. godinu.
Nakon razmatranja Upravni odbor je dao saglasnost na zaključivanje Anexa I Okvirnog Ugovora o regulisanju pružanja usluga oftalmologije sa ZU Polikinika "Vaše zdravlje“ Tuzla za 2018. godinu.
Jednoglasno je donesena Odluka o davanju saglasnosti na zaključivanje Ugovora o pružanju farmaceutskih usluga izdavanja lijekova sa Pozitivne liste lijekova Tuzlanskog kantona i lijekova koji se finansiraju po posebnim programima u 2018. godini sa Apotekom "Menta“ Srebrenik.
Članovima Upravnog odbora u okviru tačaka. 7. i 8. predstavljen je Plan borbe protiv korupcije u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona sa Akcionim planom za borbu protiv korupcije za period 2018. – 2019. godina, te Plan integriteta Zavoda.
Nakon razmatranja dokumenti su jednoglasno usvojeni.
Potvrđena je Lista novih osiguranih lica na hemodijalizi sa područja Tuzlanskog kantona.

 

Poslovnice

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ima 13 poslovnica sa sjedištem u svakoj općini Kantona. Više

Pomagala

Prijedlog za izradu i nabavku pomagala i endoproteza, daje na propisanom obrascu doktor medicine. Više

Lijekovi

Način i postupak za propisivanje, izdavanje i korištenje lijekova osiguranim licima regulisan je Uredbom o obimu. Više

Posljednje novosti

Najčitanije vijesti

Kontakt informacije

Zavod zdravstvenog osiguranja TK
Franjevačka 36,
75000 Tuzla

Tel. + 387 35 275 372, 252 422, 300 626
Fax. + 387 35 275 373
e-mail: info@zzotk.ba

Račun: 338-440-22124691-66 - Objava
Vrste prihoda:
712 111 - doprinosi iz plaća i na plaće
712 193 - dobrovoljno osiguranje
722 741 - premija osiguranja