Za prijavu člana porodice potrebno se obratiti lično u poslovnicu zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta. Od dokumentacije priložiti vjenčani list (ne stariji od 6 mjeseci) i popuniti ZO3 obrazac (obrazac prijave/promjene/odjave osiguranja). Obrazac se popunjava direktno na šalteru prilikom podnošenja zahtjeva.