Izdavanjem e-Legitimacije osiguranim licima, prestaje da važi upotreba stare/papirne zdravstvene legitimacije.
Uvođenjem e-Legitimacije i generalno implementacije Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS), osiguranim licima su kroz IZIS integrisani podaci o uplati doprinosa, participaciji i ostalim podacima. U tom smislu, sva lica koja imaju redovne uplate doprinosa, uplaćenu premiju osiguranja, nisu u obavezi dolaziti u prostorije Zavoda po tom osnovu.

Produžavanje roka ovjere e-Legitimacije vrši se automatski kroz matičnu evidenciju osiguranih lica u okviru Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS).
Ovjera e-Legitimacije vrši se na period od tri mjeseca.