Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kanotna nije nadležan za proces vakcinacije stanovništva, kao niti za izdavanje potvrda u vezi sa vakcinacijom. Potrebno je da se obratite na adresu zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona