Članom 8. Uputstva o vremenu i načinu uplate participacije, odnosno godišnje premije osiguranja i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje od participacije u postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona utvrđene su kategorije osiguranih lica, peridoi na koje se odnosi oslobađanje od participacije i dokumentacija na osnovu koje Zavod utvrđuje oslobađanje od particpacije.

Od plaćanja participacije oslobođeni su penzioneri čija penzija ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku. Od dokumentacije neophodno je priložiti odrezak posljednje penzije u tekućoj godini ili odrezak posljednjek izvoda o prijemu penzije i kopija rješenja kao dokaz da se ne radi o srazmjernoj penziji.

Na stranici Federalnog zavoda za MIO/PIO se svaki mjesec objavljuje najniža penzija https://www.fzmiopio.ba/ koja je po zadnjem objavljenom podatku iznosi 348,06 KM