Potrebno je da se izvrši odjava prebivališta i lične karte u Bijeljini (RS-u), i prijavi prebivalište na području Federacije BiH, sa zahtjevom za izdavanje lične karte. Na osnovu navedenih dokumenata, javiti se u Federalni zavod za pio/mio, nadležnu Kantonalnu administrativnu službu Tuzla radi ispostavljanja prijave na zdravstveno osiguranje.
Nakon prijave na zdravstveno osiguranje, vrši se izdavanje zdravstvene legitimacije u poslovnici zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta.