U postavljenom linku- možete preuzeti sve informacije u vezi uplate premije osiguranja, kao i o kategorijama koje su oslobođene plaćanja participacije.
https://zzotk.ba/premija-osiguranja/