Od plaćanja participacije oslobođeni su penzioneri čija penzija ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku – dokumentacija: odrezak posljednje penzije (čeka penzije) u tekućoj godini ili odrezak posljednjeg izvoda o prijemu penzije i kopija rješenja kao dokaz da se ne radi o srazmjernoj penziji odnosno uvjerenje nadležnog nosioca penzijsko-invalidskog osiguranja iz kojeg proizilazi da se ne radi o srazmjernoj penziji;
Za penzionere čija penzija ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku povećava se period oslobađanja sa dosadašnjeg “do kraja kalendarske godine“ na period 3 (tri) godine od dana javljanja u nadležnu poslovnicu za penzionere do 70 godina, odnosno trajno za penzionere sa navršenih 70 godina i više