Kada se u postupku ispitivanja i liječenja, s obzirom na medicinske indikacije utvrdi da je osiguranom licu neophodno pružanje najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti ili pružanje zdravstvenih usluga specijalističko-konsultativne odnosno bolničke zdravstvene zaštite koji se ne mogu obezbijediti u ugovornim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona, izabrani doktor medicine upućuje osigurano lice nadležnom stručnom timu doktora medicine JZU UKC Tuzla prema oboljenju osiguranog lica, radi davanje mišljenja o potrebi upućivanja na ispitivanje odnosno liječenja u skladu sa ovom Procedurom.
Nadležni stručni tim doktora medicine JZU UKC Tuzla na osnovu priložene medicinske dokumentacije i pregleda osiguranog lica, daje mišljenje o potrebi upućivanja osiguranog lica na liječenje u zdravstvenu ustanovu izvan Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Mišljenje).
Nakon prijema Mišljenja, u kome se utvrđuje potreba za ispitivanjem i liječenjem osiguranog lica u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi, izabrani doktor medicine odmah izdaje uputnicu uz koji prilaže Mišljenje, radi davanja saglasnosti od Zavoda.
Osigurano lice u poslovnici zdravstvenog osiguranja nadležnoj prema mjestu prebivališta odnosno pisarnici Zavoda predaje uputnicu sa Mišljenjem.