Osiguranim licima osigurava se pravo na medicinsku rehabilitaciju radi poboljšanja ili vraćanja izgubljene ili oštećene funkcije tijela kao posljedice akutne bolesti ili povrede, pogoršanja hronične bolesti, medicinske intervencije, kongenitalnih anomalija ili razvojnog poremećaja.

Osigurana lica medicinsku rehabilitaciju mogu obavljati samo u zdravstvenim ustanovama zdravstvenim ustanovama sa kojima Zavod zaključio ugovor o pružanju usluga medicinske rehabilitacije.

Osigurano lice ostvaruje pravo na medicinsku rehabilitaciju, ako kod bolesti, stanja i posljedica povreda navedenih u Listi indikacija postoji nemogućnost i neprimjerenost provođenja ambulantne rehabilitacije.
Vrste indikacija bolesti i povreda u okviru indiciranih područja utvrđene su Listom indikacija za korištenje medicinske rehabilitacije (www.zzotk.ba).

Prijedlog za medicinsku rehabilitaciju daje ovlašteni doktor primarne zdravstvene zaštite na osnovu medicinske dokumentacije propisane Listom indikacija na obrascu Prijedloga.

Osigurano lice zahtjev za odobravanje sprovođenja medicinske rehabilitacije podnosi putem poslovnice zdravstvenog osiguranja nadležne prema mjestu prebivališta.

PRAVILNIK
Pravo na medicinsku rehabilitaciju