Članom 8. Uputstva o vremenu i načinu uplate participacije, odnosno godišnje premije osiguranja i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje od participacije u postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona utvrđene su kategorije osiguranih lica, period na koje se odnosi oslobađanje od participacije i dokumentacija na osnovu koje Zavod utvrđuje oslobađanje od participacije.

KATEGORIJE STANOVNIŠTVA KOJE SU OSLOBOĐENE OD PARTICIPACIJE

Ukoliko ne ispunjavate niti jedan od uslova, odnosno ne spadate u kategorije stanovništva koji su oslobođeni plaćanja participacije, kako bi bili oslobođeni plaćanja participacije, potrebno je uplatiti godišnju premiju osiguranja.
Premija osiguranja plaća se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona broj: 338-440-22124691-66, vrsta prihoda broj: 722 611, svrha doznake: Premija osiguranja za 2021. godinu, na šalterima svih pravnih lica ovlaštenih za platni promet – banke i pošta.

Više o premiji osiguranja na postavljenom linku https://www.zzotk.ba/premija-osiguranja/