Poštovani, osigurana lica (trudnice) imaju pravo na lijek (niskomolekularni heparin) u skladu sa indikacijama.
Nabavka i preuzimanje lijeka vrši se isključivo i samo u bolničkoj apoteci JZU UKC Tuzla.
Pravo se ostvaruje na osnovu nalaza ljekara specijaliste ginekologa iz perinatološke ambulante i/ili otpusnog pisma i Konzilijarnog mišljenja Klinike za ginekologiju i akušerstvo.