Potrebno je da se obratite u poslovnicu zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta sa sljedećom dokumentacijom:

  • zdravstvena legitimacija sa pečatom obveznika uplate doprinosa,
  • ugovor o radu (na uvid),
  • ZO3 obrazac ukoliko prijavljujete člana porodice.