IME I PREZIME POZICIJA TELEFON E-MAIL
Muhamed Muharemović Šef Poslovnice 035 550 130 lukavac@zzotk.ba
Erna Hamzić Samostalni referent zdravstvenog  osiguranja 035 550 131 lukavac@zzotk.ba
Hasanović Azra (O) Referent zdravstvenog osiguranja 035 555 845 lukavac@zzotk.ba
Elvisa Memić Referent zdravstvenog osiguranja 035 555 845 lukavac@zzotk.ba