IME I PREZIME POZICIJA TELEFON E-MAIL
Mirsada Kulenović, dipl.komunikolog Šef Poslovnice 035 700 411 gracanica@zzotk.ba
Aida Klokić Samostalni referent zdravstvenog osiguranja 035 700 412 gracanica@zzotk.ba
Ibro Hamzić Referent zdravstvenog osiguranja 035 700 412 gracanica@zzotk.ba
Sadmir Salibašić Referent zdravstvenog osiguranja 035 700 412 gracanica@zzotk.ba
Jasmina Isaković Referent zdravstvenog osiguranja 035 700 412 gracanica@zzotk.ba