Ljekari

Spisak ljekara koji imaju ovlaštenja za propisivanje lijekova, izdavanje prijedloga za medicinsku rehabilitaciju, iniciranje za ortopedska pomagala i utvrđivanje privremene spriječenosti za rad u dole postavljenom link-u.

Pregled ljekara
Pregled ljekara po šiframa