ŠIFRA

113

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Vijak za subtalarnu artodezu stopala

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

Endoproteze

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

198

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

Trajno

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Nalaz Konzilija - Klinika za ortopediju i trautamologiju

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Korekcija urođenih valgus deformiteta stopala kod djece i odraslih. Osigurano lice ima pravo na ovo pomagalo za svako stopalo posebno.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala