ŠIFRA

16

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Ugradbeni slušni aparati za kost BAHA Attract, Bonebridge

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

AUDIOLOŠKA/OTORINOLARINGOLOŠKA POMAGALA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

Trajno

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

1) Nalaz otorinolaringologa sa UKC 2) Saglasnost FZZOIR

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Ugradbeni slušni aparati za kost BAHA Attract, Bonebridge je namijenjen osiguranim licima do 18. godina života koja su u Programu Federalnog fonda solidarnosti i to: 1) s urođenim anomalijama zvukovoda i srednjeg uha, 2) sa provodnom ili miješanom nagluhosti kada zbog vlaženja iz uha korištenje klasičnog slušnog aparata nije moguće, 3) sa jednostranom gluhoćom.

NAPOMENA

Osigurano lice koje je ostvarilo pravo na kohlearni implantat ili ugradbeni slušni aparati za srednje uho SOUNDBRIDGE, ESTEEM, nema pravo na ugradbeni slušni aparati za kost BAHA Attract, Bonebridge
Nazad na katalog pomagala