ŠIFRA

126

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Totalna mobilna zubna proteza od akrilata

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

OSTALA POMAGALA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

150

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

60 mjeseci

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Nalaz i mišljenje ovlaštenog doktora stomatologije ili specijaliste protetike.

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Obezbjeđuje se osiguranim licima kod totalne bezubosti po zubnom luku. Pod totalnom bezubosti se smatra maksimalno dva zuba po zubnom luku. Osigurano lice ima pravo na ovo pomagalo za gornju i za donju vilicu.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala