ŠIFRA

123

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Reviziona endoproteza kuka

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

Endoproteze

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

3.000

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

Po potrebi

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Nalaz Konzilija - Klinika za ortopediju i traumatologiju

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

1) Aseptično razlabavljenje jedne ili obje komponente endoproteze, 2) luksacije primarne proteze, prijelomi oko već prije postavljene primarne proteze (periprotetični prijelomi), 3) periprotetična infekcija, 4) aseptično razlabavljenje jedne ili obje komponente endoproteze, 5) progresivni gubitak koštane strukture (tumori, infekcije), 6) metaloza nakon ugrađenog osteosintetskog i protetičnog implantata, 7) signifikantna razlika u dužini donjih ekstremiteta, 8) u stanjima nemogućnosti korekcije ugla anteverzije gornjeg okrajka bedrene kosti kod pacijenata koji su imali operacije urođenog iščsašenja kuka u dječijoj dobi, 9) primarne artroze kuka praćene velikim defektima koštane mase na zdjelici kao poslijedica dugotrajnog teškog oblika reumatoidnog artrtisa, agresivnog sinovitisa, nekroza glave bedrene kosti. Osigurano lice ima pravo na jednu endoprotezu za svaki kuk

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala