ŠIFRA

124

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Reviziona endeproteza koljena

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

Endoproteze

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

3.000

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

Trajno

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Nalaz Konzilija - Klinika za ortopediju i traumatologiju

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

1) Asepticno razlabavljenje jedne ili obje komponente postojeće primarne proteze, 2) razlabavljenje usljed periprotetične infekcije, 3) periprotetični prijelomi. Reviziona proteza koljena se može plasirati i kao primarna endoproteza u navedenim stanjima: 1) Insuficijencija kolateralnih ligamenata, 2) koštana destrukcija femoralnih kondila ili tibijalnog platoa, 3) hiperlaksitet ili hiperekstenzija, varus ili valgus deformitet veći od 20°, 4) ankiloza koljena. Osigurano lice ima pravo na jednu endoprotezu za svako koljeno.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala