ŠIFRA

127

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Implantat za stabilizaciju kičme

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

Endoproteze

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

1.800

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

Trajno

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Nalaz Konzilija - Klinika za ortopediju i traumatologiju

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Za svaki vertebralni dinamički segment koji je uključen u operativni zahvat i zahtijeva stabilizaciju, a najviše do četiri implantata u sljedećim slučajevima: 1) Prijelomi jednog nivoa kičme, 2) upalna stanja na kičmi, 3) primarmi i metastatski tumori kičme, 4) stenoza spinalnog kanala, 5) pseudoartroza, 6) revizioni operativni zahvat kod degenerativnih oboljenja, 7) deformiteti i spondiloartroze. Utvrđivanje potrebe za ugradnju implantata, kao i preporuku o broju implantata koji će se ugraditi osiguranom licu i daje ovlašteni konzilij ortopedije i traumatologije JZU UKC Tuzla. Osigurano lice ima pravo na implantat samo ukoliko isti nije obezbjeđen kroz finansiranje Federalnog fonda solidarnosti.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala