ŠIFRA

114

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Biomaterijal za kost

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

Endoproteze

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

500

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

Po potrebi

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Nalaz Konzilija - Klinika za ortopediju i traumatologiju

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Operativno zbrinjavanju višefragmentnih prijeloma sa defektom kosti, kod operacija loše sraslih ili nesraslih prijeloma, korektivnih osteotomija, spondilodeza kičme, endoproteza ramena, kuka i koljena kod izraženog defekta kosti. Osigurano lice ima pravo na 1 biomaterijal za kost po operativnom zahvatu.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala