Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je do sada printao nešto više od 330 hiljada elektronskih zdravstvenih legitimacija (e-Legitimacija).

Najvećim dijelom, e-Legitimacije su i uručene osiguranim licima.

Određen broj, cc oko 9 hiljada elektronskih legitimacija za lica sa područja Grada Tuzle,  još uvijek čeka na preuzimanje.

Pozivamo građane, osigurana lica sa područja Grada Tuzle koji nisu preuzeli svoje e-Legitimacije da to mogu uraditi svaki radni dan u periodu od 7:30 do 16 sati, u prostorijama u TC Sjenjak.