Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je do sada printao nešto više od 263 hiljade elektronskih zdravstvenih legitimacija (e-Legitimacija).

Najvećim dijelom, e-Legitimacije su i uručene osiguranim licima.

Određen broj, cc oko 15 hiljada elektronskih legitimacija za lica sa područja Grada Tuzle,  još uvijek čeka na preuzimanje.

Pozivamo građane, osigurana lica sa područja Grada Tuzle koji nisu preuzeli svoje e-Legitimacije da to mogu uraditi svaki radni dan u periodu od 7:30 do 16 sati, u prostorijama u TC Sjenjak.