ŠIFRA

125

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Parcijalna mobilna zubna proteza od akrilata

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

OSTALA POMAGALA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

150

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

60 mjeseci

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Nalaz i mišljenje ovlaštenog doktora stomatologije ili specijaliste protetike

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Obezbjeđuje se osiguranim lciima od 25 do 40 godina starosti sa gubitkom svih zuba u frontu (centralni i lateralni sjekutići). Osigurano lice ima pravo na ovo pomagalo za gornju i donju vilicu.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala