ŠIFRA

108

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Implantat za kičmu

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

ENDOPROTEZE

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

2000

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

trajno

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Jedan od nalaza Konzilija: 1) Klinike za ortopediju i traumatologiju; 2) Klinike za neurohirurgiju

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Za svaki vertebralni dinamički segment koji je uključen u operativni zahvat i zahtijeva stabilizaciju, a najviše do četiri implantata. Utvrđivanje potrebe za ugradnju implantata za kičmu, kao i preporuku o broju implantata koji će se ugraditi osiguranom licu daje ovlašteni konzilij JZU UKC Tuzla.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala