Zavod Zdravstvenog Osiguranja Tuzlanskog Kantona

SEKTOR ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE

pravna@zzotk.ba

Ime Pozicija Telefon Kategorija
Emira Bakić, dipl.pravnik Rukovodilac Sektora za pravne i opšte poslove 300 618 SEKTOR ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE
Selma Halilović, dipl.pravnik Šef Odsjeka za INO osiguranje i koordinaciju poslovnica 300 629 SEKTOR ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE
Alisa Dizdarević, dipl.pravnik Šef Odsjeka za pravne poslove 300 618 SEKTOR ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE
Jasmina Mustačević, dipl.pravnik Stručni saradnik za sudske sporove i regresne poslove 300 626 SEKTOR ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE
Edina Hasanović, dipl.pravnik Stručni saradnik za upravni postupak 300 625 SEKTOR ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE
Edina Hasić, dipl.ecc Stručni saradnik za INO osiguranje 300 629 SEKTOR ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE
Damir Bukvarević, dipl.pravnik Stručni saradnik za sudske sporove i regresne poslove 300 625 SEKTOR ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE
Elmir Osmanović Stručni saradnik za kancelarijsko poslovanje 300 603 SEKTOR ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE
Alma Zvorničanin Referent INO osiguranja 300 629 SEKTOR ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE
Nevenka Marić Referent za prijem pošte 300 603 SEKTOR ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE
Hata Mujabašić Referent za otpremu pošte 300 604 SEKTOR ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE
Nurudin Mulalić Referent za arhivske poslove 300 604 SEKTOR ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE
Mustafa Bosankić Referent za upis podataka i vođenja evidencija u pisarnici 303 604 SEKTOR ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE
Muhamed Sukanović Vozač SEKTOR ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE
Sulejman Halilović Ekonom - domar 300 648 SEKTOR ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE
Fata Zuko Kurir 300 603 SEKTOR ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE
Grozdana Halilović Kafe kuharica SEKTOR ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE
Amira Tomić Umnoživač materijala 300 601 SEKTOR ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE
Mehdija Hadžiselimović Operater na tefonskoj centrali 300 600, 251 122, 251 123 SEKTOR ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE
Haska Umihanić Čistačica SEKTOR ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE
Naila Čolić Čistačica SEKTOR ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE
Senija Musić Čistačica SEKTOR ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE
Nura Mašić Čistačica SEKTOR ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE
Hasna Mujkić Čistačica SEKTOR ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE
Hatidža Mujačić Čistačica SEKTOR ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE
Mirzeta Mujić Čistačica SEKTOR ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE
Biljana Kovčić Čistačica SEKTOR ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE
Jasmina Denjagić Čistačica SEKTOR ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE
Aiša Sinanović Čistačica SEKTOR ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE
Naslovna Organizacija SEKTOR ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE

Poslovnice

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ima 13 poslovnica sa sjedištem u svakoj općini Kantona. Više

Pomagala

Prijedlog za izradu i nabavku pomagala i endoproteza, daje na propisanom obrascu doktor medicine. Više

Lijekovi

Način i postupak za propisivanje, izdavanje i korištenje lijekova osiguranim licima regulisan je Uredbom o obimu. Više

Posljednje novosti

Najčitanije vijesti

Kontakt informacije

Zavod zdravstvenog osiguranja TK
Franjevačka 36,
75000 Tuzla

Tel. + 387 35 275 372, 252 422, 300 626
Fax. + 387 35 275 373
e-mail: info@zzotk.ba

Račun: 338-440-22124691-66 - Objava
Vrste prihoda:
712 111 - doprinosi iz plaća i na plaće
712 193 - dobrovoljno osiguranje
722 741 - premija osiguranja