Zavod Zdravstvenog Osiguranja Tuzlanskog Kantona

SEKTOR ZA TREZORSKO POSLOVANJE

finans@zzotk.ba

Ime Pozicija Telefon Kategorija
Merisa Jahić, dipl.ecc Rukovodilac Sektora za trezorsko poslovanje 300 641 SEKTOR ZA TREZORSKO POSLOVANJE
Suzana Krunić, dipl.ecc Šef Odsjeka za računovodstvene poslove 300 641 SEKTOR ZA TREZORSKO POSLOVANJE
Damir Šarić, doc.dr.sci.ecc Šef Odsjeka za praćenje privremene spriječenosti za rad i kontrolu doprinosa 300 623 SEKTOR ZA TREZORSKO POSLOVANJE
Galib Avdić, upravni pravnik Stručni saradnik 300 623 SEKTOR ZA TREZORSKO POSLOVANJE
Ivana Džombić, dipl.ecc Šef Odsjeka za izvršenje finansijskog plana 300 643 SEKTOR ZA TREZORSKO POSLOVANJE
Nedeljka Antić-Pušonjić, dipl.ecc Stručni saradnik 300 638 SEKTOR ZA TREZORSKO POSLOVANJE
Lejla M. Zildžić Stručni saradnik 300 640 SEKTOR ZA TREZORSKO POSLOVANJE
Edin Berbić, dipl.ecc Stručni saradnik 300 639 SEKTOR ZA TREZORSKO POSLOVANJE
Selma Muslija, dipl.ecc Stručni saradnik 300 638 SEKTOR ZA TREZORSKO POSLOVANJE
Armin Džombić Referent za likvidaciju i evidentiranje rač.dokumentacije 300 630 SEKTOR ZA TREZORSKO POSLOVANJE
Igor Anđić Stručni saradnik 300 638 SEKTOR ZA TREZORSKO POSLOVANJE
Rusmir Ibrahimović, dipl.ecc Stručni saradnik za kontrolu, likvidaciju i evidentiranje računovodstvene dokumentacije 300 640 SEKTOR ZA TREZORSKO POSLOVANJE
Enisa Čamdžić Blagajnik 300 634 SEKTOR ZA TREZORSKO POSLOVANJE
Dženana Mujkanović Retaksator recepata 300 636 SEKTOR ZA TREZORSKO POSLOVANJE
Adisa Rekić Retaksator recepata 300 631 SEKTOR ZA TREZORSKO POSLOVANJE
Hariz Karamović Referent za likvidaciju i evidentiranje rač.dokumentacije 300 630 SEKTOR ZA TREZORSKO POSLOVANJE
Selma Bakić Referent za obradu, kontrolu i evidentiranje privremene s.z.r. 300 624 SEKTOR ZA TREZORSKO POSLOVANJE
Zekira Kurtalić Referent za obradu, kontrolu i evidentiranje privremene spriječenopsti za rad 300 624 SEKTOR ZA TREZORSKO POSLOVANJE
Maja Kovačević Referent za obradu, kontrolu i evidentiranje privremene s.z.r. 300 624 SEKTOR ZA TREZORSKO POSLOVANJE
Lejla Tabaković Referent za obradu dokumentacije za plaćanje 300 643 SEKTOR ZA TREZORSKO POSLOVANJE
Admir Fetahagić Stručni saradnik 300 643 SEKTOR ZA TREZORSKO POSLOVANJE
Mediha Berbić Referent za obradu, kontrolu i evidentiranje privremene spriječenopsti za rad 303 624 SEKTOR ZA TREZORSKO POSLOVANJE
Mirsada Šljivić Referent za obradu, kontrolu i evidentiranje privremene spriječenosti za rad 300 603 SEKTOR ZA TREZORSKO POSLOVANJE
Fatima Šerbečić Referent za obradu, kontrolu i evidentiranje privremene spriječenopsti za rad 300 624 SEKTOR ZA TREZORSKO POSLOVANJE
Naslovna Organizacija SEKTOR ZA TREZORSKO POSLOVANJE

Poslovnice

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ima 13 poslovnica sa sjedištem u svakoj općini Kantona. Više

Pomagala

Prijedlog za izradu i nabavku pomagala i endoproteza, daje na propisanom obrascu doktor medicine. Više

Lijekovi

Način i postupak za propisivanje, izdavanje i korištenje lijekova osiguranim licima regulisan je Uredbom o obimu. Više

Posljednje novosti

Najčitanije vijesti

Kontakt informacije

Zavod zdravstvenog osiguranja TK
Franjevačka 36,
75000 Tuzla

Tel. + 387 35 275 372, 252 422, 300 626
Fax. + 387 35 275 373
e-mail: info@zzotk.ba

Račun: 338-440-22124691-66 - Objava
Vrste prihoda:
712 111 - doprinosi iz plaća i na plaće
712 193 - dobrovoljno osiguranje
722 741 - premija osiguranja