Zavod Zdravstvenog Osiguranja Tuzlanskog Kantona

KABINET DIREKTORA

info@zzotk.ba

Ime Pozicija Telefon Kategorija
Mirsad Hodžić, dipl.ecc Direktor 252 422 KABINET DIREKTORA
Almira Hurić, dipl.ecc Pomoćnik direktora za ekonomske poslove i trezor 252 422 KABINET DIREKTORA
Muhamed Muharemović, dipl.ecc Pomoćnik direktora za zdravstveno osiguranje 252 422 KABINET DIREKTORA
Emir Alibašić, dipl.ing.el Pomoćnik direktora za IT sistem 252 422 KABINET DIREKTORA
Zdenka Topalović, dipl.pravnik Savjetnik direktora za pravne poslove 300 632 KABINET DIREKTORA
Suad Hasanhodžić, dipl.ecc Savjetnik direktora za ekonomske poslove 300 644 KABINET DIREKTORA
Riad Kurtalić, dipl.žurnalista Stručni saradnik za odnose sa javnošću 300 626 KABINET DIREKTORA
Dr. Amila Bećirović, spec.porod.medicine Ljekar savjetnik 300 635 KABINET DIREKTORA
Hatidža Hotić Tehnički sekretar 275 372 KABINET DIREKTORA
Naslovna Organizacija KABINET DIREKTORA

Poslovnice

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ima 13 poslovnica sa sjedištem u svakoj općini Kantona. Više

Pomagala

Prijedlog za izradu i nabavku pomagala i endoproteza, daje na propisanom obrascu doktor medicine. Više

Lijekovi

Način i postupak za propisivanje, izdavanje i korištenje lijekova osiguranim licima regulisan je Uredbom o obimu. Više

Posljednje novosti

Najčitanije vijesti

Kontakt informacije

Zavod zdravstvenog osiguranja TK
Franjevačka 36,
75000 Tuzla

Tel. + 387 35 275 372, 252 422, 300 626
Fax. + 387 35 275 373
e-mail: info@zzotk.ba

Račun: 338-440-22124691-66 - Objava
Vrste prihoda:
712 111 - doprinosi iz plaća i na plaće
712 193 - dobrovoljno osiguranje
722 741 - premija osiguranja