Zavod Zdravstvenog Osiguranja Tuzlanskog Kantona

Kardiovaskularni bolesnici imaju pravo na produženo bolničko liječenje

cardioOsigurana lica – kardiovaskularni bolesnici mogu se upućivati na medicinsku rehabilitaciju (produženo bolničko liječenje) u skladu sa Doktrinarnim pristupom. Doktrinarnim pristupom utvrđene su indikacije i medicinska dokumentacija za ostvarivanje ovog prava. Preporuka za upućivanje na produženo bolničko liječenje operisanih kardiovaskularnih bolesnika treba biti data na Otpusnom pismu nakon obavljene operacije uz mišljenje nadležnog Konzilija JZU UKC Tuzla.
Prijedlog za produženo bolničko liječenje daje ovlašteni doktor na osnovu mišljenja nadležnog Konzilija.
O indikacijama i uslovima za upućivanje pogledajte u postavljenom link-u
http://www.zzotk.ba/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&Itemid=115&id=1667:

 

Poslovnice

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ima 13 poslovnica sa sjedištem u svakoj općini Kantona. Više

Pomagala

Prijedlog za izradu i nabavku pomagala i endoproteza, daje na propisanom obrascu doktor medicine. Više

Lijekovi

Način i postupak za propisivanje, izdavanje i korištenje lijekova osiguranim licima regulisan je Uredbom o obimu. Više

Posljednje novosti

Najčitanije vijesti

Kontakt informacije

Zavod zdravstvenog osiguranja TK
Franjevačka 36,
75000 Tuzla

Tel. + 387 35 275 372, 252 422, 300 626
Fax. + 387 35 275 373
e-mail: info@zzotk.ba

Račun: 338-440-22124691-66 - Objava
Vrste prihoda:
712 111 - doprinosi iz plaća i na plaće
712 193 - dobrovoljno osiguranje
722 741 - premija osiguranja