Zavod Zdravstvenog Osiguranja Tuzlanskog Kantona

Trudnice sa trombofilijom imaju pravo na terapiju heparinom (Clivarin i Clexane)

clivarinTrudnice koje su sklone trombofiliji, odnosno imaju pojačano zgrušavanje (koagulaciju) krvi, veoma često dio ili čitavu trudnoću provedu na terapiji niskomolekularnim heparinom (Clivarin, Clexane). Time se sprečavaju neželjene posljedice ovog poremećaja na majku i na plod tokom trudnoće.
Finansijskim planom za 2018. godinu predviđena su sredstva za nabavku/finansiranje niskomolekularnih heparina za trudnice.
Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona izradilo je Doktrinarni pristup kojim su predviđene indikacije i medicinska dokumentacija na osnovu koji osigurana lica ostvaruju pravo na niskomolekularne heparine (Clivarin i Clexane).
Osigurana lica (trudnice) imaju pravo na lijek (niskomolekulani heparin) u skladu sa indikacijama, bez obzira na hospitalizaciju.

Nabavka i preuzimanje lijekova (Clexan i Clivarin) vršit će se samo u bolničkoj apoteci JZU UKC Tuzla.
Pravo se ostvaruje na osnovu nalaza ljekara specijaliste ginekologa iz perinatološke ambulante i/ili otpusnog pisma i Konzilijarnog mišljenja Klinike za ginekologiju i akušerstvo.
Za aplikaciju niskomolekularnih heparina nije potreban nadzor medicinskog osoblja JZU UKC Tuzla.
Više informacija možete pogledati u dole postavljenom link-u
http://www.zzotk.ba/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&Itemid=115&id=1669:

 

Poslovnice

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ima 13 poslovnica sa sjedištem u svakoj općini Kantona. Više

Pomagala

Prijedlog za izradu i nabavku pomagala i endoproteza, daje na propisanom obrascu doktor medicine. Više

Lijekovi

Način i postupak za propisivanje, izdavanje i korištenje lijekova osiguranim licima regulisan je Uredbom o obimu. Više

Posljednje novosti

Najčitanije vijesti

Kontakt informacije

Zavod zdravstvenog osiguranja TK
Franjevačka 36,
75000 Tuzla

Tel. + 387 35 275 372, 252 422, 300 626
Fax. + 387 35 275 373
e-mail: info@zzotk.ba

Račun: 338-440-22124691-66 - Objava
Vrste prihoda:
712 111 - doprinosi iz plaća i na plaće
712 193 - dobrovoljno osiguranje
722 741 - premija osiguranja