Zavod Zdravstvenog Osiguranja Tuzlanskog Kantona

Odobrena ovjera zdravstvenih legitimacija radnicima Rudnici "Kreka" do 25.08.2017. godine

krekaOdržan sastanak između predstavnika JP Elektroprivreda BiH, ZD Rudnici ''Kreka'' doo Tuzla i Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona sa ciljem rješavanja problema oko ovjere zdravstvenih legitimacija.

Naime, zbog dugovanja po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje obustavljena je ovjera zdravstvenih legitimacija pri čemu svi zaposlenici i članovi njihovih porodica imaju pravo na korištenje zdravstvene zaštite u hitnim slučajevima.
JP Elektroprivreda BiH, ZD Rudnici ''Kreka'' doo na ime tekućih doprinosa za zdravstveno osiguranje Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona duguje ukupno 2.299.452,40 KM.
Ukupna dugovanja sa 31.12.2009. godine u skladu sa Sporazumom o međusobnom izmirenju obaveza i potraživanja po osnovu doprinosa i naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad iznose 33.718.848,78 KM.
Treba istači da Rudnici Kreka čine 5% prihoda Zavoda i da su bitna karika zdravstvenog sistema, ali isto tako da je njihova zakonska obaveza obezbijediti pravo na zdravstvenu zaštitu svojim radnicima i da ukoliko ne bude redovnih uplata dovodi se u pitanje finansiranje usluga zdravstvene zaštite ugovornim zdravstvenim ustanovama.
Na sastanku je usvojen zaključak da će se Rudnici Kreka Izjavom obavezati o planskoj otplati duga po osnovu doprinosa, o čemu je upoznat i premijer Vlade Tuzlanskog kantona.
U Izjavi je navedeno da će JP Elektroprivreda BiH, ZD Rudnici ''Kreka'' doo Tuzla ostatak duga po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje izmiriti u 6 (šest) jednakih mjesečnih rata u iznosu od po 383.242,06 KM uz redovno izmirenje tekućih obaveza, a počev od mjeseca avgusta tekuće godine.
Ovom izjavom rudnici Kreka se obavezuju da će uplatu doprinosa vršiti do 25-tog u mjesecu s ciljem kontinuirane ovjere zdravstvenih legitimacija do 25-tog narednog mjeseca.
Premijer Vlade TK, Bego Gutić izrazio je zadovoljstvo postignutim dogovorom i zaključcima sa sastanka i činjenicom da su se stekli uslovi da se nastavi sa ovjerom zdravstvenih legitimacija zaposlenicima ovog Kolektiva i članovima njihovih porodica.
Na osnovu postignutog dogovora i obećanja planske otplate duga, od petka, 21.07.2017. godine, odobrena je ovjera zdravstvenih legitimacija zaposlenicima Rudnici Kreka do 25.08.2017. godine.

 

Poslovnice

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ima 13 poslovnica sa sjedištem u svakoj općini Kantona. Više

Pomagala

Prijedlog za izradu i nabavku pomagala i endoproteza, daje na propisanom obrascu doktor medicine. Više

Lijekovi

Način i postupak za propisivanje, izdavanje i korištenje lijekova osiguranim licima regulisan je Uredbom o obimu. Više

Posljednje novosti

Najčitanije vijesti

Kontakt informacije

Zavod zdravstvenog osiguranja TK
Franjevačka 36,
75000 Tuzla

Tel. + 387 35 275 372, 252 422, 300 626
Fax. + 387 35 275 373
e-mail: [email protected]

Račun: 338-440-22124691-66 - Objava
Vrste prihoda:
712 111 - doprinosi iz plaća i na plaće
712 193 - dobrovoljno osiguranje
722 741 - premija osiguranja