Zavod Zdravstvenog Osiguranja Tuzlanskog Kantona

INFORMACIJA: Novi žiro račun

 Obavještavaju se osigurana lica da je za uplate javnih prihoda prema Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona došlo do izmjene. Dosadašnji račun broj: 154-921-20044910-27, otvoren kod INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BIH, zamijenjen je novim računom otvorenim kod: UniCredit Bank d.d. broj: 338-440-22124691-66
Izmjena računa u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH objavljena je u ("Službenim novinama FBiH", broj: 46/14) od 11.06.2014. godine.  

Navedeni Pravilnik možete preuzeti   ovdje

 

 

Poslovnice

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ima 13 poslovnica sa sjedištem u svakoj općini Kantona. Više

Pomagala

Prijedlog za izradu i nabavku pomagala i endoproteza, daje na propisanom obrascu doktor medicine. Više

Lijekovi

Način i postupak za propisivanje, izdavanje i korištenje lijekova osiguranim licima regulisan je Uredbom o obimu. Više

Posljednje novosti

Najčitanije vijesti

Kontakt informacije

Zavod zdravstvenog osiguranja TK
Franjevačka 36,
75000 Tuzla

Tel. + 387 35 275 372, 252 422, 300 626
Fax. + 387 35 275 373
e-mail: info@zzotk.ba

Račun: 338-440-22124691-66 - Objava
Vrste prihoda:
712 111 - doprinosi iz plaća i na plaće
712 193 - dobrovoljno osiguranje
722 741 - premija osiguranja