Zavod Zdravstvenog Osiguranja Tuzlanskog Kantona

Ugovorne apoteke 2018

E-mail Ispis PDF

Lijekovi sa Liste lijekova mogu se podići u ugovornim apotekama na području Tuzlanskog kantona.
Pod ugovornim apotekama smatraju se:

  • zdravstvene ustanove čija je djelatnost izdavanje lijekova na recept i koje su registrirane za obavljanje djelatnosti;
  • apoteke koje su registrirane za djelatnost izdavanja lijekova na recept.

U skladu sa Finansijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2018. godinu zaključeni su Ugovori o regulisanju međusobnih odnosa u vezi sa obezbjeđivanjem, izdavanjem i načinom plaćanja lijekova na recept (Saglasnost Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona broj: 13/1-37-14/18 od 03.01.2018. godine) sa 55 ugovornih apoteka, od čega su:

  • 4 javne zdravstvene ustanove,
  • 19 privatnih zdravstvenih ustanova i
  • 33 privatne apoteke.

Spisak apoteka sa kojima Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ima zaključene Ugovore za 2018. godinu, možete preuzeti ovdje

Ažurirano ( Srijeda, 19 Septembar 2018 11:01 )  
Naslovna Lijekovi Ugovorne apoteke 2018

Poslovnice

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ima 13 poslovnica sa sjedištem u svakoj općini Kantona. Više

Pomagala

Prijedlog za izradu i nabavku pomagala i endoproteza, daje na propisanom obrascu doktor medicine. Više

Lijekovi

Način i postupak za propisivanje, izdavanje i korištenje lijekova osiguranim licima regulisan je Uredbom o obimu. Više

Posljednje novosti

Najčitanije vijesti

Kontakt informacije

Zavod zdravstvenog osiguranja TK
Franjevačka 36,
75000 Tuzla

Tel. + 387 35 275 372, 252 422, 300 626
Fax. + 387 35 275 373
e-mail: info@zzotk.ba

Račun: 338-440-22124691-66 - Objava
Vrste prihoda:
712 111 - doprinosi iz plaća i na plaće
712 193 - dobrovoljno osiguranje
722 741 - premija osiguranja