Zavod Zdravstvenog Osiguranja Tuzlanskog Kantona

Ostvarivanje zdravstvenog osiguranja u državi ugovornici prilikom promjene mjesta prebivališta

E-mail Ispis PDF
Ugovorima o socijalnom osiguranju koje je Bosna i Hercegovina potpisala sa državama ugovornica se osigurava i zdravstvena zaštita penzionera jedne države ugovornice i njegovih članova porodice koji imaju stalno prebivalište u drugoj državi  ugovornici i zdravstveno osiguranje članova porodice radnika za vrijeme rada u jednoj od država ugovornica.
Ova lica ostvaruju zdravstvenu zaštitu u punom obimu na osnovu prijave na zdravstveno osiguranje koju ispostavlja jedna od država ugovornica.
Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona izdavanje prijave na zdravstveno osiguranje, ukoliko je nadležan za to, vrši na osnovu sljedeće dokumentacije: rješenja o penziji, odjave prebivališta iz BiH, odnosno iz Tuzlanskog kantona, dokaz o stalnom prebivalištu u državi ugovornici i dokaz da je penzija prebačena na isplatu u tu državu ugovornicu.
Ažurirano ( Nedelja, 30 Januar 2011 14:58 )  
Naslovna Zdravstveno osiguranje Inoosiguranje Ostvarivanje prava u državama ugovornicama

Poslovnice

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ima 13 poslovnica sa sjedištem u svakoj općini Kantona. Više

Pomagala

Prijedlog za izradu i nabavku pomagala i endoproteza, daje na propisanom obrascu doktor medicine. Više

Lijekovi

Način i postupak za propisivanje, izdavanje i korištenje lijekova osiguranim licima regulisan je Uredbom o obimu. Više

Posljednje novosti

Najčitanije vijesti

Kontakt informacije

Zavod zdravstvenog osiguranja TK
Franjevačka 36,
75000 Tuzla

Tel. + 387 35 275 372, 252 422, 300 626
Fax. + 387 35 275 373
e-mail: info@zzotk.ba

Račun: 338-440-22124691-66 - Objava
Vrste prihoda:
712 111 - doprinosi iz plaća i na plaće
712 193 - dobrovoljno osiguranje
722 741 - premija osiguranja