Zavod Zdravstvenog Osiguranja Tuzlanskog Kantona

Korištenje zdravstvene zaštite ino osiguranika

E-mail Ispis PDF
Osobe koje su zdravstveno osigurane u inostranstvu, za vrijeme privremenog boravka u Bosni i Hercegovini imaju pravo na korištenje hitne zdravstvene zaštite. Način korištenja zdravstvene zaštite i obim prava ovise o državi iz koje osoba dolazi odnosno da li je Bosna i Hercegovina s državom prebivališta osobe sklopila ugovor o socijalnom osiguranju ili takav ugovor nije sklopljen. Ukoliko postoji sklopljen ugovor te osobe zdravstvenu zaštitu koriste na osnovu potvrde o pravu na korištenje zdravstvene zaštite koju je izdao inostrani nosilac osiguranja.
Kako bi u slučaju potrebe nesmetano koristili zdravstvene usluge potrebno je da se po dolasku u mjesto boravka u poslovnici zdravstvenog osiguranja, potvrdu o pravu na korištenje zdravstvene zaštite (dvojezični obrazac) zamijeni za bolesnički list. Predočenjem bolesničkog lista mogu se koristiti zdravstvene usluge kod svakog ugovornog doktora i svake ugovorne zdravstvene ustanove Zavoda u obimu predviđenom međudržavnim ugovorom, uz obvezu plaćanja troškova participacije.

U slučaju kada korisnik zdravstvene usluge ne posjeduje potvrdu o pravu na korištenje zdravstvene zaštite, poslovnica zdravstvenog osiguranja treba zatražiti naknadno izdavanje potvrde.
    Ukoliko se potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u Bosni I Hercegovini ne pribavi do završetka liječenja zdravstvena ustanova može naplatiti troškove korisniku lično.
 
Naslovna Zdravstveno osiguranje Inoosiguranje Korištenje zdravstvene zaštite

Poslovnice

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ima 13 poslovnica sa sjedištem u svakoj općini Kantona. Više

Pomagala

Prijedlog za izradu i nabavku pomagala i endoproteza, daje na propisanom obrascu doktor medicine. Više

Lijekovi

Način i postupak za propisivanje, izdavanje i korištenje lijekova osiguranim licima regulisan je Uredbom o obimu. Više

Posljednje novosti

Najčitanije vijesti

Kontakt informacije

Zavod zdravstvenog osiguranja TK
Franjevačka 36,
75000 Tuzla

Tel. + 387 35 275 372, 252 422, 300 626
Fax. + 387 35 275 373
e-mail: info@zzotk.ba

Račun: 338-440-22124691-66 - Objava
Vrste prihoda:
712 111 - doprinosi iz plaća i na plaće
712 193 - dobrovoljno osiguranje
722 741 - premija osiguranja